Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Beredskapsøvelser

Fylkesmannen fungerer som initiativtaker og tilrettelegger for øvelser i fylket på både lokalt og regionalt nivå. Øvelsesomfanget inkluderer de enkelte kommuner, fylkesberedskapsrådet, årlig øving av egen kriseorganisasjon og ellers annen deltakelse i planlegging og gjennomføring av større regionale og nasjonale øvelser i fylket.

Fylkesmannen vil kunne gi veiledning i selve gjennomføringen, samt ta initiativ til og følge opp evalueringer av øvelser. Eksempelvis støtter Fylkesmannen opp under de enkelte kommuners øving av beredskapsplanen som skal øves annet hvert år jfr. forskrift av 22.august 2011 om kommunal beredskapsplikt.   
                                                                                                                                      Beredskapsøvelser er viktig for å sikre læring og utvikling av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet på lokalt og regionalt nivå. Ved uønskede hendelser vil en basert på øvelseserfaringen kunne sikre en mer effektiv samordning.

Publisert: 13.08.2015