Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Organisasjonen

Fylkesmannen i Buskerud har ca 135 medarbeidere som er organisert i fire fagavdelinger og to staber som vist på organisasjonskartet. I Buskerud er embetet organisert med en embetsledelse, bestående av fylkesmannen og assisterende fylkesmann, og en stab bestående av kommunikasjonssjef og seniorrådgiver samt en administrasjonsstab.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.10.2012

Organisasjonskartet under dokumenter viser dagens organisering av fylkesmannsembetet i Buskerud.

 

 

Dokumenter