Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ber om innspill til områder for naturtypekartlegging

Fylkesmannen i Buskerud har på oppdrag fra Miljødirektoratet levert forslag til områder for naturtypekartlegging i 2019. Miljødirektoratet ber nå andre med kunnskap om områdene om innspill, frist 3. januar 2019.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.12.2018

Mer om saken her:

http://www.miljodirektoratet.no/Custom/Views/Pages/StandardPageTemplate.aspx?id=28445&epslanguage=no

Oversikt over foreslåtte kartleggingsområder:

http://miljodirektoratet.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4053945cf13640d3accc6a80a15c8904

 

Kontaktpersoner