Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene kunngjøres på nav.no den 15 desember

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.12.2018

Søknadene sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken, og de publiseres på den nye hjemmesiden i januar. I tillegg publiseres tilskuddet på navet, nye intranett i NAV og Veiviseren.no.