Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Mat og måltid i barnehagen er viktig for helsa til barna - ny retningsline

Den nye retningslina til Helsedirektoratet skal gjere at barn i heile landet får eit likare tilbod om mat og drikke. Betre kosthald vil gje barna betre helse, uavhengig av sosial bakgrunn.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.12.2018

Helsedirektoratet publiserte den nye retningslina torsdag 6. desember, og den skal gi folk som jobbar med barn fagleg støtte for eit sunt kosthald.

I Noreg går 9 av 10 barn i barnehage, seier Ellen Margrete Carlsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. For barn i barnehagar er måltida i barnehagen ein viktig del av kva dei dagleg får av mat og drikke, anten dei har hatt maten med seg eller har fått den servert. Mat og måltid i barnehagen har derfor stor tyding for kosthaldet og matvanane til barna, og dermed også helsa deira, seier ho.

Klikk på lenken nedenfor for meir informasjon:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/mat-og-maltid-i-barnehagen-er-viktig-for-helsa-til-barna-ny-retningsline