Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskuddsordninger

Fylkesmannen kan gi tilskudd til bl.a. fiskeformål, viltformål, kalking, forebyggende tiltak rovviltforvaltning, prioriterte arter og utvalgte naturtyper, skjærgårdstjenesten.