Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynssamfunn kan kreve tilskudd fra staten. Trossamfunnsloven stiller krav om minst 50 tilskuddstellende medlemmer. Nye tros- og livssynssamfunn må registrere seg før de kan motta tilskudd. Alle samfunnene skal bruke den digitale løsningen til å sende inn søknad om registrering, krav om tilskudd, m.m. Årlig frist for å kreve tilskudd er 1. mars. 

Satsen som brukes for å beregne statstilskuddet var 1 310 kroner per medlem i 2021. Satsen for 2022 er ennå ikke fastsatt.

  • Statsforvalteren i Oslo og Viken behandler alle saker som gjelder samfunn i Oslo og Viken.
  • Saker som gjelder tros- og livssynssamfunn med adresse utenfor Oslo og Viken, blir behandlet hos Statsforvalteren i Agder.

Se mer informasjon om ordningen og bruk av den digitale løsningen i brukerveiledningen for tros- og livssynssamfunn.

Vis mer


Publisert 21.08.2015

Tilskudd til privateide kirkebygg

Med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak tas det sikte på å yte tilskudd til finansiering av privateide kirkebygg.


Publisert 06.02.2015

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2015

Kravfristen er 13. mars 2015. Fristen for å sende inn regnskap og årsrapport for 2014 er 10. april 2016.


Publisert 27.01.2014

Statstilskudd til Tro- og livssynssamfunn 2015

Frist for å sende inn kravskjema og medlemsoversikt til Fylkesmannen er 13. mars 2015. Frist for å sende inn regnskap og årsrapport er 10. april 2015.


Publisert 12.02.2013

Statstilskudd til Tros- og livssynssamfunn 2013

Frist for å sende inn kravskjema og medlemsoversikt til Fylkesmannen er 20. mars 2013. Frist for å sende inn regnskap og årsrapport er 5. april 2013.


Driftsmelding

Portalen for registrering av krav om statsstøtte er ikke åpnet ennå. Planen er at den blir åpnet i andre halvdel av januar.

Hjelp til innlogging

For å logge inn på den digitale løsningen trykker du på knappen «Digital løsning for tros- og livssynssamfunn».

Trykk deretter på knappen «Logg inn» øverst i høyre hjørne for å komme videre til ID-porten.

Trenger du ytterligere hjelp eller har en problemstilling du ønsker å melde fra om?