Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Resterende skjønnsmidler knyttet til flyktningsituasjonen er fordelt!

I Aust-Agder er over 9 millioner kroner fordelt på 7 kommuner.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.12.2015

Kommuner som har hatt ekstraordinære utgifter knyttet til flyktningsituasjonen mottar nå de resterende skjønnsmidlene for 2015. Fylkesmennenes innspill til fordeling av midlene er justert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, for å sikre en rimelig fordeling mellom fylkene. 

Pengene vil bli utbetalt i desember.

Les hele tildelingsbrevet her >