Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

28.08.2015

Sentralbord og e-post midertidig ute av drift!

Hvis du må komme i kontakt med oss, kan du ringe oss på følgende telefonnummer: 37 02 58 73 eller 37 02 58 74. 

08.12.2014

Strømstans får følger

Telefon og data er for tiden nede. Det vil desverre være vanskelig å oppnå kontakt med embetet inntil strømmen er tilbake.

27.11.2014

Tekniske problemer ved Fylkesmannens sentralbord. Slik kommer du i kontakt med oss:

Vårt hovednummer, 37 01 75 00, kan ikke ta i mot samtaler. Vet du hvem du søker kan du bruke direktenummeret. Her finner du det: 

12.11.2014

Beredskapsøvelse

På grunn av pågående øvelse vil vi i perioden fram til kl 14.00 ha en noe begrenset kapasitet.

12.11.2014

Beredskapsøvelse

På grunn av pågående øvelse vil vi i perioden fram til kl 14.00 ha en noe begrenset kapasitet.

22.12.2015

Gjenåpner lisensfelling på to ulv til i region 2

Nye spor i Telemark og Aust-Agder dokumenterer ulv. Lisensfellingen gjelder fra 1. januar 2016.


22.12.2015

Tilsyn viser store mangler ved klimatilpasning og miljørisikovurderinger

Avløpsanlegg i 9 kommuner kontrollert i Aust-Agder i 2014 og 2015.


21.12.2015

Regjeringen foreslår unntaksbestemmelse

Foreslår unntaksbestemmelse til bruk i ekstraordinære situasjoner


21.12.2015

Endringer i plan- og bygningsloven

Prop. 43 L (2015–2016) - Endringer i plan- og bygningsloven (unntak ved kriser, katastrofer eller andre ekstraordinære situasjoner i fredstid) 


18.12.2015

Regjeringen med samlet informasjon om regelverk ved bruk av bygninger til asylmottak

Det å bruke eksisterende bygninger som asylmottak reiser enkelte problemstillinger som er av betydning både for kommunale bygningsmyndigheter og driftsoperatører av asylmottak


Flere nyheter Få nyhetsvarsel