Tilleggsautorisasjon for gnagermidler

NLR Agder arrangerer flere fysiske kurs og ett kurs på Teams høsten 2023.

Publisert 28.09.2023

Fysiske kurs:

  • torsdag 12. oktober kl. 10.00–16.00, Kirkeveien 32, Lyngdal
  • tirsdag 7. november kl. 10.00–16.00, Reddalsveien 215, Grimstad
  • onsdag 6. desember kl. 10.00–16.00, Rigetjønnveien 20, Kristiansand

Siste timen av kurset er eksamen.

Teamskurs:

  • torsdag 23. november kl. 17.00–22.00, Teams

Fysisk eksamen kan tas på lokalt landbrukskontor etter nærmere avtale.

Lenke til kursinformasjon og påmelding hos NLR Agder

Forutsetningen for å få autorisasjon for gnagermidler er at du

  • eier eller leier en landbrukseiendom
  • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon
  • har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom og i veksthus. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker.