Fylkesmannen inviterer til fagdag i plan- og bygningsrett 09.10. og 12.10.2018

Den samme fagdagen avholdes to ganger, 09.10.2018 på fylkeshuset i Arendal og 12.10.2018 på fylkeshuset i Kristiansand. Fylkesmannen bemerker at lokalene i Kristiansand gir plass til langt flere deltakere og vi ber derfor om at også nærliggende kommuner i Aust-Agder vurderer påmelding til fagdagen i Kristiansand.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.09.2018

Fylkesmannen viser til tidligere brev av 29.06.2018 med informasjon om fagdag i plan- og bygningsrett spesielt rettet kommunens byggesaksbehandlere/administrasjon. I dette brevet følger nærmere informasjon om fagdagens innhold og bindende påmelding.

Hver kommune har anledning til å melde på inntil 5 deltakere. Kommuner som eventuelt ønsker å melde på flere personer kan oppgi dette i påmeldingen og vil få tilbakemelding dersom det er ledig kapasitet.

Fylkesmannen dekker lunsj til deltakerne og det serveres kaffe/te/frukt i løpet av dagen. I påmeldingen må det opplyses om eventuelle allergier og behov for tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne.

Frist for påmelding er 28.09.2018 og sendes per e-post til fmavaol@fylkesmannen.no Det bes om samlet påmelding fra hver kommune, hvor det opplyses ønsket dato/sted for fagdagen og navn på hver deltaker.

Program for fagdagen finner du i høyre spalte.