Lisensfelling av ulv starter 1. desember

Lisensjakt på ulv starter 1. desember i Aust- og Vest-Agder. I rovviltregion 1 (Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) er kvoten tre ulver for hele regionen. I rovviltregion 2 (Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder) er kvoten tre ulver for hele regionen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.11.2019

Fellingsperioden varer fra og med 1. desember 2019 til og med 31. mai 2020. Fellingsperioden avsluttes tidligere om kvoten fylles.

For å kunne delta i lisensfelling må man være registrert lisensjeger, ha avlagt storviltprøve for 2019 og ha grunneiers tillatelse til å drive lisensjakt på hans eiendom.

Jeger plikter å holde seg løpende oppdatert om status for lisensfellingen under fellingsforsøk. Informasjon med opplysning om antall felte dyr og hvor mange dyr som gjenstår på kvoten gis på automatiske telefonsvarere:

  • Region 1, telefonsvarer lisensfelling ulv: 51 56 89 00.
  • Region 2, telefonsvarer lisensfelling ulv: 32 26 67 00.

Ved felling eller påskyting av ulv, skal Fylkesmannen i Agder varsles umiddelbart på vakttelefon +47 409 16 574.

Øvrige krav til lisensjeger og utfyllende informasjon finner du på nettsidene til henholdsvis rovviltnemnda i region 1 og rovviltnemnda i region 2.

Rovviltnemndenes vedtak finner du også i Miljøvedtaksregisteret.