Frist for skogfond i Agder 2020

Siste frist for skogeiere til å søke tilskudd og for registrering og utbetaling er 1. desember.

Publisert 29.10.2020

Skogeiere som har refusjonskrav, sender dette til skogansvarlig i sin kommune via papirskjema eller digitalt gjennom sin skogfondskonto på nett med innlogging via Altinn.

Se Landbruksdirektoratets nettside for info om skogfondskonto.


Huskeliste:

  • Dersom papirskjema benyttes, må skogeier signere.
  • Sjekk at bankkontonummeret er korrekt.

Vedlegg:

  • faktura for utført arbeid
  • timelister spesifisert på dato, type arbeid, sted, antall timer eller standardsatser
  • kartskisse som viser hvor arbeidet er utført/ kan tegnes inn i kartløsningen via skogfondskontoen på nett.


Noen kommuner kan han egne frister, og da er det disse fristene som gjelder. Er du usikker på fristen, må du selv ta kontakt med kommunen.