Ekstraordinært tilskudd til skogplanting

God planteplass.
God planteplass. Foto: Una Glende Janson / Statsforvalteren i Agder.

Kr 1,50 per plante – skal sikre planting vårsesongen 2021, selv om utenlandsk arbeidskraft forhindres av reiserestriksjoner.

Publisert 02.06.2021, Sist endret 24.06.2021

Normalt utføres mye av arbeidet med skogplanting og ungskogpleie av utenlandsk arbeidskraft. Den pågående covid-19-pandemien har medført reiserestriksjoner på innreise, og skognæringen har ikke hatt tilgang til denne arbeidskraften på grunn av reiserestriksjonene.

For å bidra til å sikre plantesesongen og kompensere for de økte kostandene som følge av restriksjoner er det vedtatt et ekstraordinært tilskudd for plantesesongen våren 2021. Ved behandling av revidert nasjonalbudsjett 18. juni vedtok Stortinget en engangsbevilgning på 45,8 millioner kroner. Dette sikret at plantetilskudd til vårplantinga 2021 blir på kr 1,50 per plante. Landbruks- og matdepartementet fastsatte 28. mai en midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021. Her var tilskuddssatsen satt til kr 1,20 – noe som nå altså er endret til kr 1,50.

På Agder er plantesesongen nå avsluttet, og de sentrale aktørene melder at nesten alle de bestilte plantene er kommet i jorda med hjelp av lokal arbeidskraft. Tilskuddet gjelder både til skogeier og til sentrale aktører.

Til de skogeierne som har plantet selv og alt fått innvilget ekstra plantetilskudd på kr 1,20 vil Statsforvalteren gjøre en korrigering i systemtabellene, slik at tilskuddet blir korrekt når tilskuddet kommer inn på skogfondskontoen også for disse.

Se justerte satser.

Les om økt tilskudd til planting av skogplanter på regjeringens nettside.

Siste frister for å søke om tilskudd vårplanting 2021 er

  • for skogeier som planter eller organiserer og administrer planting selv 01.09.2021
  • for sentrale aktører og andre næringsaktører 31.07.2021