Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Foreslå kandidater til kulturlandskapsprisen!

Repstadtunet i tidligere Søgne kommune, vinner av kulturlandskapsprisen i Vest-Agder i 2018.
Repstadtunet i tidligere Søgne kommune, vinner av kulturlandskapsprisen i Vest-Agder i 2018. Foto: Ellen Tone Repstad.

Hvem har gjort en ekstra innsats for kulturlandskapet i Agder? Send inn forslag innen 22. mars.

Publisert 19.02.2021

I samarbeid med kulturlandskapsgruppa i Agder inviterer Statsforvalteren til å sende inn forslag til kandidater til kulturlandskapsprisen i Agder 2021.

Statsforvalteren skal også fremme kandidater til den nasjonale kulturlandskapsprisen.

Aktuelle kandidater til fylkesprisen og til den nasjonale kulturlandskapsprisen kan være enkeltpersoner, nabolag eller organisasjoner som har gjort en ekstra innsats for å ta vare på, formidle og/eller videreutvikle kulturlandskapet. Prisen kan deles mellom flere dersom det er hensiktsmessig.

Hensikten med å dele ut kulturlandskapsprisen er blant annet å bidra til å ta vare på og utvikle kulturlandskapet gjennom gode eksempler, å gjøre allmenheten bevisst på utfordringer omkring kulturlandskapsverdier og å øke kunnskapsnivået om kulturlandskapet.

Kriterier

  • ekstra innsats for kulturlandskapet
  • helhet og mangfold i kulturlandskapet
  • bevare og synliggjøre kulturlandskapet
  • bærekraftig skjøtsel, aktivt landbruk og moderne drift av kulturlandskapet
  • tilgjengelighet til kulturlandskapet for allmennheten 
  • læringseffekt om kulturlandskapet
  • forankre norsk kulturarv i kulturlandskapet
  • sammenheng mellom natur og bygninger i kulturlandskapet
  • sammenheng mellom kulturlandskap og verdiskaping

Alle kriteriene trenger ikke å være oppfylt.

Frist for å sende inn forslag er 22. mars 2021.

Vi vet at det finnes mange gode kandidater i fylket. Hjelp oss å hedre noen av disse.

Hvordan fremme forslag?

Fyll ut dette skjemaet om kandidaten og send forslaget til sfagpost@statsforvalteren.no.

Dokumenter