Tilleggsautorisasjon for gnagermidler

NLR Agder arrangerer digitale kurs 9. september, 13. oktober og 11. november.

Publisert 07.09.2021

Forutsetningen for å få autorisasjon for gnagermidler er at du

  • har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen
  • eier eller leier en landbrukseiendom
  • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom og i veksthus. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. 

NLR Agder arrangerer tre digitale kurs i bekjempelse av smågnagere i høst:

  • torsdag 9. september kl. 17–22
  • onsdag 13. oktober kl. 9–14
  • torsdag 11. november kl. 17–22

Eksamenene tas i kommunene.

Lenke til mer informasjonsskriv fra NLR Agder