Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dokumentasjonsordning for grøntnæringen ved behov for utenlandsk arbeidskraft

Foretak som produserer eller pakker poteter, grønnsaker, frukt eller bær kan sende inn opplysninger om sitt behov for utenlandsk arbeidskraft. 

Publisert 29.03.2021

Nasjonal matforsyning er en kritisk samfunnsfunksjon som kan gi unntak fra innreiserestriksjonene som ble innført 29. januar 2021.

Fra 19. mars har regjeringen vedtatt et system der grøntforetak kan melde inn sitt behov for å få inn utenlandske arbeidere. Den digitale tjenesten er operativ fra 29. mars.

Foretakene sender inn ett skjema per arbeidstaker som skal utføre arbeidsoppgaver som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift.

To forutsetninger må oppfylles:

  • Arbeidet krever at arbeidstaker må være i Norge.
  • Den nødvendige arbeidskraft er ikke tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet.

Lenke til skjema og mer informasjon hos Landbruksdirektoratet

Lenke til nyhetssak hos Landbruksdirektoratet

Lenke til nyhetssak hos regjeringen