Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Fortsatt erstatning ved mangel på arbeidskraft i grøntproduksjonene

I 2020 ble erstatningsordningen for avlingssvikt utvidet til også å gjelde tap forårsaket av mangel på arbeidskraft pga. koronapandemien. Utvidelsen videreføres i 2021.

Publisert 07.04.2021

Dette åpner for at Statsforvalteren også denne vekstsesongen kan innvilge erstatning for uhøstede volum av frukt, bær, grønnsaker og poteter. Det er ikke bare frilandsproduksjonene som får risikoavlastning ved mangel på arbeidskraft, slik som ved klimabetinget avlingssvikt. Veksthusproduksjoner der det benyttes manuell høsting omfattes også av den utvidede ordningen.

Foretaket må dokumentere at det ikke har kunnet høste avling som følge av mangel på arbeidskraft forårsaket av koronapandemien. Maksimal utbetaling er 2 mill. kroner per foretak. 

Les mer på Landbruks- og matdepartementets nettsider.