BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Warsaw X-LIC-LOCATION:Europe/Warsaw BEGIN:STANDARD DTSTART:20191027T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20200329T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Warsaw:20210204T160000 DTSTAMP:20210307T143856Z DTSTART;TZID=Europe/Warsaw:20210203T160000 LOCATION:Strand Hotel Fevik SEQUENCE:0 SUMMARY:Kommunelegemøtet 2021 - AVLYST UID:f15c0d29-b867-4408-be5f-3ac0181baba4 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Velkommen til det å\;rlige ko mmunelegemø\;tet for 2021.

Lenke: https://www.statsforvalteren.no/agder/Kurs-og-ko nferanser1/2021/02/kommunelegemotet-2021/
Arrangør: Statsforvalteren i Agder
Målgruppe: Kommuneleger i Agder
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Kommunelegemøtet 2021 - AVLYST TRIGGER:-P15DT23H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR