Eksamen i utlandet

Informasjon om søknadsordningen for de som må ta eksamen i utlandet.

Hvem?

Dette er et tilbud til deg som må ta eksamen i utlandet. Hvis du har rett på ny prøve i videregående skole fordi du har vært syk eller har strøket, kan du søke om å gå opp til skriftlig eksamen ved en norsk utenriksstasjon eller annen offentlig institusjon. Du kan også søke hvis du har vært bosatt i utlandet over lengre tid (i mer enn to år). Ordningen gjelder ikke hvis du er utvekslingselev, backpacker, au pair eller bare ønsker å forbedre karakterene dine.

Ordningen gjelder i utgangspunktet bare ved sentralt gitt skriftlig eksamen, men etter avtale med en videregående skole i Norge kan det unntaksvis være mulig å gå opp til lokalt gitt skriftlig eksamen. Muntlig eksamen, praktisk eksamen og muntlig-praktisk eksamen kan ikke avlegges i utlandet.

Hvordan?

Meld deg opp til eksamen på en videregående skole i Norge. Det er mest naturlig at dette skjer på den skolen hvor du skulle ha vært oppe til eksamen. Du må melde deg opp innen skolens frister, og du må søke om å få ta eksamen i utlandet. Skolens søknadsfrist om å gjennomføre eksamen i utlandet er 15. februar og 15. oktober. Du/skolen må fylle ut skjema og sende med nødvendige vedlegg til Statsforvalteren i Agder, Utdannings- og barnevernsavdelingen. Skjemaet kan lastes ned i høyremenyen

Hvis søknaden din innvilges, vil skjemaet bli videreformidlet til Utdanningsdirektoratet ved nasjonale prøver. Eksamensoppgaven din sendes direkte til eksamensstedet i utlandet ca en måned før eksamen. Eksamensskolen i Norge må før dette gi eksamensstedet i utlandet den nødvendige praktiske informasjonen for avvikling av eksamen.

Søknadsfrist: 15. februar og 15. oktober.