Temadag om evakuerte- og pårørendesenter (EPS) for kommunene på Agder, m.fl.

Dato:
6. juni 2019 09.30 - 14.00
Sted:
Nils Henrik Abels hus, Tordenskjoldsgate 68, Kristiansand
Arrangør:
Fylkesmannen og Agder politidistrikt
Målgruppe:
Nøkkelpersonell i kommunene som skal opprette og drifte et EPS, samt relevant personell i politiet (politikontaktene).

Agder politidistrikt og Fylkesmannen arrangerte i mars 2014 en temadag om EPS (evakuerte- og pårørendesenter). Evaluering av øvelser og hendelser i ettertid viser at det er behov for å følge opp tiltaket. Flere kommuner har i tillegg etterlyst en oppfølgning, samt at Agder politidistrikt ønsker å bygge opp kompetansen innenfor dette fagfeltet blant Politikontaktene, som vil være sentrale aktører fra politiets side ved etablering av EPS.

Publisert 16.05.2019

Temadagen er omhandlet i Fylkesmannen i Agder sitt brev av 21. januar 2019 til kommunene – Status og forventninger til kommunene på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet i 2019, pkt 5b – «temadager og fagsamlinger».

Målsettingen med dagen er å skape en felles forståelse blant aktørene som skal etablere og drifte et EPS med hensyn til lovverk, ansvarsforhold, oppgaver, bistandsaktører, mm.

Målgruppen for temadagen er nøkkelpersonell i kommunene som skal opprette og drifte et EPS, samt relevant personell i politiet (politikontaktene).

Aktuelle etater som kan støtte i etablering og drift av EPS inviteres.

Påmelding skjer til rådgiver Jon Kvitne pr. e-post fmavjkv@fylkesmannen.no eller telefon 38176259 senest innen mandag 27. mai 2019.

Dato:
6. juni 2019 09.30 - 14.00
Sted:
Nils Henrik Abels hus, Tordenskjoldsgate 68, Kristiansand
Arrangør:
Fylkesmannen og Agder politidistrikt
Målgruppe:
Nøkkelpersonell i kommunene som skal opprette og drifte et EPS, samt relevant personell i politiet (politikontaktene).

Kontaktpersoner

Dokumenter