Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Det å reise er å vaske øynene

Dato:
8. januar 2020 09.00 - 14.00
Sted:
Buen kulturhus i Mandal
Arrangør:
KUBA/Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Ansatte i barneverntjenesten, helsestasjonen, familiesenter, PPT og andre som jobber med barn og unge i kommunen.

Velkommen til seminar på Buen kulturhus i Mandal.

januar 2020

Publisert 02.12.2019

Denne dagen er forbeholdt ansatte i barneverntjenesten, helsestasjonen, familiesenter, PPT og andre som jobber med barn og unge i kommunen.  

Program

Kl. 09 00                   Kaffe og te

 

Kl. 09 30                   Statens helsetilsyn presenterer rapporten «Det å reise vasker øynene – en gjennomgang av 106 barnevernssaker» - vekt på levekår og behov for tverrfaglig innsats.

 

Kl. 11 30                   Lunsj

 

Kl. 12 15                   Helsetilsynet fortsetter

 

Kl. 14 00                   Avslutning

 

Stikkord for dagen er tidlig innsats, planmessighet og samarbeid

Pris per deltaker kr. 200. Faktura sendes i etterkant.

 

Påmelding (med evt. allergier) innen 3. januar.

Det å reise er å vaske øynene.

Dato:
8. januar 2020 09.00 - 14.00
Sted:
Buen kulturhus i Mandal
Arrangør:
KUBA/Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Ansatte i barneverntjenesten, helsestasjonen, familiesenter, PPT og andre som jobber med barn og unge i kommunen.

Kontaktpersoner

Kontakperson KUBA