Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til svømming i barnehage - 2018

Søknadsfrist:
12. februar 2018 23.00
Målgruppe:
Barn i alderen 4-6 år i barnehage som trenger svømmeopplæring
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold
Hvem kan søke:
Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager
Rapporteringsfrist:
15. november 2018 23.00

Tilskuddet skal bidra til at kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan gjennomføre tiltak for å gi barn i alderen 4-6 år i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring, slik at barna får bedre svømmeferdigheter og blir trygge i vann.

Fylkesmannen i Vestfold har kr. 2 725 200,- til disposisjon for 2018.

Publisert 25.01.2018

Hvem kan motta tilskudd?

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan søke, og motta tilskudd.

Om ordningen

Opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud.

Tilskuddet kan også benyttes til å dekke transport til/fra svømmehall.

Det kan kun søkes om ett kalenderår om gangen.

Kommunen, den frivillige organisasjonen og barnehagen kan for 2018 søke om inntil kr. 1.800,- i tilskudd per barn det skal gis svømmeopplæring til.

Tilskuddets størrelse fastsettes av Fylkesmannen i Vestfold.

Oppfølging og kontroll

Kommunene og de frivillige organisasjonene skal rapportere til Fylkesmannen på;

  • Hvor mange barn som har gjennomført svømmeopplæringen, fordelt på kommunale og ikke-kommunale barnehager
  • Omfanget av opplæringen (per barn)

Fylkesmannen lager en samlet oversikt for Vestfold og rapporterer dette videre til Utdanningsdirektoratet. Frist for rapportering er 15. november 2018. Fylkesmannen kan foreta stikkprøvekontroller etter en vurdering av vesentlighet og risiko.

Søknadsprosess

Søknad skal inneholde;

  • Hvor mange barn i barnehagen man ønsker å gi svømmeopplæring til
  • Hvor svømmeopplæringen skal foregå
  • En beskrivelse av selve opplegget for svømmeopplæringen
  • Kommunens/den frivillige organisasjonens kontonummer og adresse

Søknader som beskriver et samarbeid mellom barnehager/kommune og frivillige organisasjoner prioriteres.

Flere kommuner kan også samarbeide om å etablere et opplæringstilbud.

Søknad skal sendes til Fylkesmannen i Vestfold per e-post: fmvepost@fylkesmannen.no merket «Tilskudd for svømming i barnehager 2018».Søknadsfrist er 12. februar 2018.

Informasjon om tilskuddet finner dere på Utdanningsdirektoratets nettsider: 

Søknadsfrist:
12. februar 2018 23.00
Målgruppe:
Barn i alderen 4-6 år i barnehage som trenger svømmeopplæring
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold
Hvem kan søke:
Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager
Rapporteringsfrist:
15. november 2018 23.00