Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Oppdatert 10.05.2022

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Statsforvalteren er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Statsforvalteren kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer


03.12.2018

Er du forberedt?

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.


15.11.2018

Fornyet avtale som sikrer et godt tilbud til evakuerte

Fylkesmannen har fornyet avtalen om Oslofjord Convention Center som senter for evakuerte og pårørende ved store ulykker og katastrofer.


26.10.2018

Forsatt godt beredskapsarbeid i kommunene

DSBs årlige undersøkelse av kommunenes beredskapsarbeid viser at kommunene i Vestfold fortsetter å jobbe godt med samfunnssikkerhet og beredskap.


22.10.2018

Råd om egenberedskap

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.
Kilde: DSB


24.09.2018

Fylkesmannen takker for innsatsen under stormen Knud

Da Meteorologisk institutt sendt ut rødt varsel på fredag, mobiliserte hele Vestfold. Fylkesmannen berømmer spesielt Røde Kors Hjelpekorps og Vestfold bondelag som sørget for god beredskap, og alle privatpersoner som gjorde gode forberedelser og forhindret skade.


21.09.2018

OSPA-pris til fylkesberedskapssjefen

Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser vant årets OSPA-pris for beste offentlige sikkerhetsinitiativ. Kaiser fikk prisen for å ha etablert et strukturert samarbeid med næringslivet.


17.09.2018

Snakk med sårbare mennesker om NATO-øvelsen

Høstens NATO-øvelse er i gang, og noen kan synes det er ubehagelig med synlige soldater og økt militær trafikk. Helsedirektoratet anbefaler at representanter for kommunen eller foreldre snakker med dem om øvelsen.


16.08.2018

Fagdag samband og befolkningsvarsling

Kommunikasjon er en av grunnpillarene for å lykkes med krisehåndteringen vår.
Hva gjør vi når de ordinære ekomløsningene våre svikter?
Hvordan får vi varslet/informert befolkningen før og under kriser?


11.07.2018

Fylkesmannen oppfordrer kjøpmenn til å tone ned salget av engangsgriller

Flere skogbranner den siste tiden er utløst av bruk av engangsgriller. Fylkesmannen i Vestfold har derfor oppfordret dagligvarebransjen til å informere kundene på utsalgsstedene om faren engangsgriller representerer. I tillegg har vi oppfordret bransjen til å redusere synlighet og offensivt salg av engangsgriller. Oppfordringen har gått til de store dagligvarekjedenes sentralkontorer.


04.07.2018

Møte om skogbrann i Vestfold

Fylkesmannen i Vestfold innkaller til møte med fylkesberedskapsrådet, brannsjefene, skognettverket og kommunene i Vestfold fredag 6. juli 2018 kl 0900.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel