Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nytt naturreservat i Storås og Spirås

Kongen i statsråd har i dag vernet 19 skogområder i Norge og Storås og Spirås naturreservat i Sandefjord kommune er et av disse.  

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.06.2017

Syv private skogeiere i Sandefjord har tilbudt skog til frivillig vern som naturreservat, og det har bidratt til at et skogområde på ca. 853 dekar nå er fredet etter naturmangfoldloven.

Det er nå vernet noe over 3 prosent av den produktive skogen i landet og noe over 4 prosent av det samlede skogarealet. Stortinget vedtok i 2016 et mål om vern av 10 prosent av skogarealet og dagens vernevedtak er et skritt mot dette målet. Les mer om saken på www.regjeringen.no.

I høyremenyen finner du vernekart og verneforskrift for området.

Foredraget til kongelig resolusjon finner du her...

Dokumenter

Kontakt