Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er den største tilskuddsordningen i landbruket. Vilkårene for å få utbetalt tilskudd er at foretaket må være registrert i Brønnøysundregisteret med eget organisasjonsnummer, og at foretaket driver vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.10.2012

Nytt fagsystem fra 2017

Nytt søknad- og forvaltningssystem medfører endringer i hvordan foretak skal søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Det er nå to telledatoer og to søknadsfrister i året. Det blir én utbetaling, i februar året etter søknadsåret.

I det nye systemet blir søknadsfristene absolutte. Det betyr at det ikke vil være mulig å levere søknad etter at søknadsfristen har gått ut. Når du har levert søknad innen fristen, vil det være mulig å gjøre endringer i søknadsopplysninger i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut. Etter det låses søknaden for alle endringer, unntatt etterregistreringer i perioden 15. oktober til 10. januar for enkelte tilskudd.

Søknadssystemet er nytt, men det er få endringer i regelverket. Utmåling av tilskuddet er knyttet opp mot en rekke kriterier som går på dyreslag, arealbruk og kvantum produsert gjennom året. Da dette er forhold som endres fra år til år, henvises det til Landbruksdirektoratets nettside om temaet. Gjeldende regelverk finnes under «Aktuell søknadsomgang».