Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Mer fleksibel praktisering av frister for å søke produksjonstilskudd i 2018

Landbruks-og matdepartementet har besluttet at søknadsfristene for produksjons- og avløsertilskudd skal praktiseres mer fleksibelt i 2018. Dette får betydning for flere grupper av søkere.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.10.2018

Beslutningen innebærer at foretak kan levere del 2 av søknad om produksjon- og avløsertilskudd i opptil 14 dager etter søknadsfristen, altså fram til og med 29. oktober. Samtidig åpnes det for at foretak som ikke søkte innen 15. mars nå kan levere del 1 av søknaden innen 29. oktober.

Flere søkere har i år, av ulike årsaker, ikke sendt søknad om produksjons- og avløsertilskudd innen fristen 15. mars. Det ekstraordinære husdyrtilskuddet som ble avtalt i forbindelse med tørkeforhandlingene med jordbruket tar utgangspunkt i søkerdata fra mars 2018. Dette innebærer at enkelte bønder, i tillegg til å gå glipp av de ordinære produksjonstilskuddene som har frist 15. mars, heller ikke vil få tilskudd som er forhandlet frem som følge av tørken.

Departementet har besluttet å se på praktiseringen av søknadsfristene for produksjonstilskudd med sikte på å fremme forslag til endringer med virkning for søknadsåret 2019.

Inntil eventuelle endringer i regelverket er fastsatt har departementet bedt Landbruksdirektoratet om å praktisere søknadsfristene i 2018 mer fleksibelt, slik det også ble gjort i 2017.

Får betydning for flere grupper av søkere. De nye føringene fra departementet for søknadsomgangen 2018 får følger for følgende grupper av søkere:

  1. De som skal levere del 2 av søknad om produksjons-og avløsertilskudd med søknadsfrist 15. oktober: Del 2 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2018 kan leveres fra og med 1. oktober 2018, som er telledato. Søknadsfristen er 15. oktober 2018. Søknadsfristene i 2018 vil bli praktisert mer fleksibelt, det er derfor mulig å levere søknad opptil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si fram til og med 29. oktober.
  2. De som ikke leverte del 1 av søknad om produksjons- og avløsertilskudd innen fristen 15. mars 2018 eller de som vil endre opplysningene i del 1 av søknaden: Dette omfatter:
    1. De som har søkt om dispensasjon fra søknadsfristen og fått avslag
    2. De som ikke søkte innen fristen 15.mars 2018, og som heller ikke har søkt om dispensasjon fra søknadsfristen
      Disse to gruppene får nå mulighet til å levere del 1 av søknad om produksjons- og avløsertilskudd. Foretaket må fylle ut søknaden på papir, og den må leveres til kommunen innen 29. oktober 2018. Papirsøknaden er tilgjengelig her.

Dersom du har spørsmål knyttet til søknaden, kontakt landbrukskontoret i kommunen din.