Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Husk søknad om produksjonstilskudd innen 15. oktober

Fagsystemet for søknader om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid åpner i dag, 1. oktober, som også er registreringsdato/telledato. Alle foretak som søker om produksjonstilskudd til arealer og/eller husdyr kan søke om tilskudd i oktober.
Ta kontakt med landbrukskontoret i din kommune hvis du har spørsmål eller trenger hjelp. Vær ute i god tid med å søke!

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.10.2018

Informasjon i forbindelse med tørkesommeren 2018:

 • Det skal være samsvar mellom de arealene du fører opp i søknad om produksjonstilskudd og arealene du fører opp i søknad om erstatning ved klimabetinget avlingssvikt, med ett unntak:
  • Dersom du har slått korn til grovfôr i perioden 6.-16. juli 2018, kan du søke om og få arealtilskudd for vekstgruppe korn, samtidig som du søker avlingsskadeerstatning for grovfôr.
 • Du skal føre opp de arealene du disponerte i vekstsesongen 2018 og de dyrene du disponerte 1. oktober i søknaden om produksjonstilskudd. Ekstrautbetalingene for husdyr og grønnsaksarealer, som ble vedtatt i tilleggsforhandlingene til jordbruksavtalen 30. august, blir beregnet på grunnlag av ordinær søknad om produksjonstilskudd.
 • Dersom flere har disponert arealene i vekstsesongen, er det foretaket som disponerte arealene 1. august som skal søke om produksjonstilskudd for den veksten foretaket selv har produsert.
 • Arealer som er avsatt til økologisk grønngjødsling kan brukes til fôr eller beites uten at det vil få betydning for tilskuddet i søknadsåret 2018.
 • Beitetilskudd: Det er for søknadsåret 2018 gitt generell dispensasjon fra kravet om at hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket til dyret skjer ved beiting. Dispensasjonen gjelder ikke dyr på utmarksbeite.

Viktige punkter du må merke deg:

Husk å fylle ut alle seksjoner av søknaden som er aktuelle for ditt foretak. Merk spesielt at det er egne seksjoner for:

  • Avløsning ved ferie og fritid
  • Dyr på beite
  • Bevaringsverdige husdyrraser
  • Solgt grovfôr
  • Frukt, bær og grønt - omsatt avling
  • Avløsning ved ferie og fritid
 • Foretaket må aktivt huke av i søknaden for:
  • at det aksepterer at antall slaktede dyr som er rapportert fra slakteri brukes i beregning av tilskuddet
  • at det søker om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
 • Husk etterregistreringer innen 10. januar av:
  • Avløserutgifter påløpt i perioden 16. oktober-31. desember
  • Dyr på utmarksbeite som er sanket fra beite senere enn 15. oktober
  • Solgte livdyr av kylling og kalkun solgt i perioden 16. oktober-31. desember
  • Frukt, bær og veksthusgrønnsaker levert til godkjent omsetningsledd i perioden 16. oktober-31. desember

Vær ute i god tid

I år er 15. oktober på en mandag. Det betyr at det kan bli stor pågang hos landbrukskontorene denne datoen, som faller etter to helgedager. Vi anbefaler sterkt at du går inn i Altinn og fyller ut søknad en av de første dagene i oktober. Da har du litt tid på deg om du støter på problemer og trenger bistand fra landbrukskontoret.

Finn informasjon

Landbruksdirektoratet har lagt ut mye informasjon på sin nettside under «Produksjonstilskudd - Aktuell søknadsomgang». Her finner du også veiledning for hvordan du kan logge deg på i Altinn og veiledningsfilm som viser hvordan du kan fylle ut søknadsskjemaet.

Tips:

 • Bak hver produksjonskode og mange steder ellers i søknadsskjemaet, vil du finne blå sirkler med hvite spørsmålstegn. Hvis du klikker på spørsmålstegnene, får du opp tekstbokser med definisjoner, utfyllingsanvisninger, evt. krav til vedlegg og annen nyttig informasjon som vil hjelpe deg til å utforme en korrekt søknad.
 • Du kan skrive inn kommentarer og utfyllende opplysninger til søknaden under seksjonen «Oppsummering og send». Kommentaren vil være tilgjengelig for saksbehandler i kommunen.