Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Erstatning avlingssvikt

Tørke har allerede redusert avlingspotensialet på store arealer i fylket. Dessverre ser erstatningsordningen for klimabetinget avlingssvikt ut til å bli aktuell for svært mange i år.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.06.2018

Det er noen krav i erstatningsordningen som det er viktig å være klar over.

  • Egenandelen er 30 %. Avlingssvikt som er større enn 30 % av gjennomsnittsavlingen, kan erstattes.
  • Avlingssvikt må meldes til kommunen umiddelbart når det oppstår eller søker har mistanke om at det kan oppstå (melding "uten ugrunnet opphold" står det i forskriften). Kommunen vil da ha mulighet for å ta en befaring.
  • Bonden må dokumentere at avlingssvikten er klimabetinget.
  • Bonden må begrense avlingssvikten så mye som mulig. Det er krav om god agronomi.
  • Arealet må være tilsådd eller tilplantet.
  • Avlingen må høstes. Kommunen må komme på befaring og godkjenne arealer som ikke høstes.
  • Søknadsfristen 31. oktober er absolutt. Søk elektronisk via Altinn.

Viktig informasjon fra Landbruksdirektoratet: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt/viktig-informasjon-ved-mulig-avlingssvikt-forarsaket-av-varforhold

Mer informasjon om erstatningsorningen på Landbruksdirektoratets nettsider: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt

 

Kontaktperson:

Jon Randby, tlf. 33 37 23 65, epost: fmvejra@fylkesmannen.no