Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Lokalmatprogrammet

Produksjon av mat med lokal identitet er et viktig satsingsområde for å utvikle nye næringer på matområdet. Hovedmålet med lokalmatprogrammet er økt verdiskaping i primærproduksjonen gjennom å bidra til utvikling, produksjon, kommersialisering og salg av norske matspesialiteter. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.12.2012

Fylkesmannen har hovedansvaret for å være pådriver for Lokalmatprogrammet. Utviklingsprogrammet skal skape økt vekst og verdiskaping innen lokalmat, reiseliv, reindriftsnæringen, Inn på tunet, innlandsfiske og andre tilleggsnæringer basert på landbrukets ressurser. Programmet skal stimulere til økt lønnsomhet og konkurranseevne gjennom bedriftsutvikling, samarbeid, kompetanse og omdømmeaktiviteter.
Programmet skal virke sammen med landbrukets andre ordninger for bedriftsutvikling (investeringsstøtte, lån og rentestøtte, etablererstipend, jfr. IBU-midler) og med de generelle bedriftsrettede ordningene Innovasjon Norge tilbyr.

Vestfold har flere bedrifter med lokal profil. Kjennetegnet på disse bedriftene er at de produserer og/eller videreforedler lokalt produserte råvarer fra Vestfold. Som et resultat av matsatsingen gjennom flere år ble matnettverket VestfoldMat etablert i 2008. Dette nettverket består av et 20-talls lokalmatbedrifter med formål å profilere Vestfold som matregion.

Les mer om matspesialiteter i "Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold 2012 - 2015" her.