Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Vellykket rypeseminar i Bykle 15. og 16. oktober

Blant deltakerne var det en utbredt bekymring for hvordan rypebestandene her sør utvikler seg. Det er enighet om at kunnskapen om våre bestander er svært mangelfull, og at det må gjøres flere og bedre takseringer. Skal en få til en god rypeforvaltning må det jobbes over store arealer og gjerne samarbeides mellom rettighetshavere. Lokale initiativ vil bli tatt. Om to år holdes nytt rypeseminar, og målet er at mye skal bedres innen da!

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.10.2013

I samarbeid mellom fylkeskommunene og fylkesmennene i de to Agderfylkene ble det holdt et seminar for å drøfte hvordan vi kan få en bedre rypeforvaltning i Agderfylkene. Bakgrunnen for seminaret er sterkt fallende fellingsstatistikk gjennom mange år, og ønsket om å snu den negative bestandsutviklingen. 37 personer deltok på seminaret, og våre fremste kapasiteter på ryper, hønsefugl og rypeforvaltning var invitert for å lære ny kunnskap om ryper og hvordan de kan takseres og forvaltes.

Bård Lassen fra Vest-Agder fylkeskommune ønsket velkommen og innledet seminaret med å gi bakgrunnsteppet for at initiativet ble tatt og hva arrangørene håpet å få ut av seminaret.

Hans Christian Pedersen er vår fremste rypeforsker, og snakket om forvaltningsrettet kunnskap. Torstein Storaas er en av våre fremste hønsefugleksperter og fortalte om ny kunnskap om hvordan ryper sprer seg, og hvordan ryper bør takseres for å få god innsikt i bestandssituasjonen. Disse kunnskapsrike herrer har i høst kommet med boka «Rypeforvaltning», basert på et stort mangeårig forskningsprosjekt de har ledet.

Dalsbygda ligger øverst i Østerdalen, og i tillegg til å være skistjerna Therese Johaugs heimplass er bygda viden kjent for sin gode og framtidsrettede rypeforvaltning. Arne Nyaas er en sentral person i dette arbeidet og fortalte hvordan rypene der ble forvaltet som en svært viktig utmarksressurs, til glede for grunneiere, jegere, andre naturbrukere og naturen sjøl. Mye inspirerende ideer ble presentert og mer informasjon om rypeforvaltning i Dalsbygda befinner seg også her http://jaktlaget.dalsbygda.no/rype.htm.

Statskog sin representant i landsdelen, Kristian Eiken Olsen, orienterte om Statskog sin rypeforvaltning, og hvordan rypejakta tenkes forvaltet i Njardarheim i åra som kommer.

Sondov Bjåen hadde som viktig grunneier i Bykle og Vinje mange interessante tanker om hvordan rettighetshavere burde samarbeide for å sikre rypejakta som del av utmarksnæringa framover.

De to fylkeslagene av Norges Jeger- og Fiskerforbund var godt representert, og leder av viltutvalget i Vest-Agder, Øystein Stamland, filosoferte over behovet for en bedre rypeforvaltning fra jegerståsted.

Det var bred enighet om nytten av seminaret, og nå skal kunnskap og inspirasjon realiseres i oppfølging og tiltak!

Foredragene kan lastes ned fra tabellen under.

Navn Foredrag
Bård A. Lassen Bakgrunn for seminaret
Hans Christian Pedersen Hva vet vi om rypa?
Torstein Storaas Spredning av ryper - hvor slår de seg ned?
Torstein Storaas Taksering av rype
Arne Nyaas Rypeforvaltning i Dalsbygda
Kristian Eiken Olsen Rypeforvalting i Njardarheim Statskog
Kristian Eiken Olsen Fremtidens rypeforvaltning i Njardarheim
Øystein Stamland Hvordan står det til med rypene på Agder? Del 1
Øystein Stamland Hvordan står det til med rypene på Agder? Del 2
Øystein Stamland NJFFs ønsker for fremtidig forvaltning