Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Starter rydding i Gimlemoen skytefelt etter påske

Forsvarsbygg Skifte eiendom starter nå arbeidet med å rydde og sanere leirduebanen ved tidligere Gimlemoen skytefelt. En sikkerhetssone på 550 meter fra ytterkant av anleggsområdet vil bli avsperret. Arbeidene starter 7. april.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.03.2015

Den siste delen av oppryddingen i de tidligere skytefeltene på strekningen Jegersbergvann - Sødalsmyra i Gimlemoen skytefelt starter rett etter påske. Forsvarsbygg Skifte eiendom starter da arbeidet med å rydde og sanere leirduebanen ved tidligere Gimlemoen skytefelt. Det vil bli opprettet en sikkerhetssone på 550 meter fra ytterkant av anleggsområdet.


Forenklet kart som viser beliggenheten av tiltaksområdet (gult) og omtrentlig utstrening av sikkerhetsområdet. For mer nøyaktig informasjon, se kart fra Forsvarsbygg med detaljert informasjon.

-Vi starter arbeidet med å sanere leirduebanen  den 7.april, og vil sperre av et område på rundt 550 meter fra ytterkanten av området der ryddingen pågår, sier prosjektleder Harry Hellebust i Skifte eiendom.

Bakgrunnen for sikkerhetssonen er at det kan være blindgjengere på området. 

-Det er folk fra Forsvarets som vil stå for søket etter blindgjengere, sier Hellebust.  Det er tidligere skutt med bombekastere på feltet. Han opplyser at det totalt er om lag 22 mål som skal ryddes.

Komplisert prosjekt

-Det er et komplisert ryddeprosjekt som skal gjennomføres. Det er i hovedsak blyhagl etter leirdueskyting som skal fjernes, men fjernstyrte gravemaskiner vil settes inn på grunn av fare for eksplosiver, sier Hellebust.

I uke 6 og 7 ble det gjennomført søk med metalldetektorer der det ble funnet rester fra skytingen.

- En del av dette er ryddet, men det gjenstår fortsatt mye. Det ble funnet rester etter skyting med skarp ammunisjon, sier Hellebust.

Rydding av skog vil bli gjennomført i uke 11 og 12.

Vakthold

-Ryddingen skjer i et populært turområde og det vil bli satt opp god skilting. I tillegg har vi også engasjert vakter som vil stå ved de mest populære stiene, sier Hellebust. Området som sperres vil normalt være stengt mandager fra kl. 06.30 til fredager kl. 17.00 i perioden 7. april til 3. juli. Området vil være åpent for fri ferdsel i helgene. I kartet for restriksjonssonen vil alle stier merket med rødt være avstengte. Stier merket med grønt kan benyttes.

–For egen sikkerhet er det viktig å være nøye med å følge skilt og respektere ferdselsforbudet, sier han.

Utgraving av masser er planlagt ferdig i begynnelsen av juli. Etter at området er ferdig ryddet og forurenset masse er fjernet, vil det igjen bli åpent for allmenn ferdsel. Leirduebanen er det siste planlagte tiltaket som skal gjennomføres i skytefeltet, og området skal etter dette selges.

Kontaktpersoner Skifte eiendom:

  • Pål Skovli Henriksen, prosjektleder Skifte eiendom, tlf: 928 23 292
  • Harry Hellebust, prosjektleder Skifte eiendom, tlf: 901 06 124