Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Brannsjefenes forbud mot grilling, bål, skogsdrift og bruk av skytebaner er nå opphevet

Brannsjefene på Agder opphever totalforbud mot grilling (også engangsgriller) og bål i skjærgård, skog og utmark. Det generelle driftsforbudet for hogging, linjerydding og kantslått  og bruk av slytebaner oppheves også.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.08.2013

Risikoen for kratt og skogbrann er fremdeles stor enkelte steder selv etter helgens nedbør. Brannsjefene vil minne om at generelle bålforbudet i skog og utmark (15.april-15 sept) gjelder fremdeles, og at alle som ferdes og bruker skog, utmark og skjærgård er ytterst varsom.

For drift i skog/utmark gjelder fremdeles aktsomhetstiltakenetiltakene som ble iverksatt i samarbeid med AT-skog, men det behøver ikke søkes om dispensasjon.:

  • Skogbrannsmekkere til alle som arbeider
  • Vakt minimum én - 1 - time etter arbeidets slutt
  • Tilgjengelig slokkemiddel
  • Forbindelse til 110-sentral (mobiltelefon eller radio)

Restriksjonene kan bli gjeninnført på kort varsel.