Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Klimasmart verdikjede fra jord til bord - presentasjoner fra mulighetskonferansen

Konferansen 7. august var et resultat av Innovasjon Norges satsing, "Drømmeløftet", og ble arrangert av fylkesbondelagene i Agder, i samarbeid med Fylkesmannen og fylkeskommunene i Agder. Over 70 frammøtte fikk høre om fremtidens klimasmarte løsninger i landbruket. Presentasjonene fra foredragene ligger nå ute.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.08.2015