Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fylkesmannens lokale veileder

Veilederen er tenkt som en kortfattet innføring i bakgrunnen for og rammene for kommunereformen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.02.2015


Kommunene har svært mange oppgaver, daglige utfordringer og gjøremål. Den nye utredningsoppgaven om framtidig kommunestruktur kommer i tillegg til de andre oppgavene. Det kan være vanskelig å skaffe seg oversikt over hjelpemidler og nyttig informasjon for å kunne komme godt i gang med den lokale prosessen. 

Veilederen er en kortfattet innføring. Den tar for seg hva reformarbeidet vil innebære for kommunene i Vest-Agder og anbefalt tidsløp. Veilederen gir også henvisninger til det med sentrale av faktainformasjon og verktøy knyttet til dette arbeidet.

Hovedmålgruppen for veilederen er kommunepolitikere og kommuneansatte som har oppgaver knyttet opp mot reformarbeidet. Veilederen vil bli oppdatert gjennom prosessen og lagt ut på fylkesmannens hjemmeside. Vil noen bruke noe av det som er skrevet i veilederen inn i sine lokale utredninger er en velkommen til det!