Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Medaljer overrakt i 2014

I Vest-Agder ble syv menn og fire kvinner tildelt Kongens fortjenstmedalje i 2014.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.02.2015

 

Oversikt over de som fikk overrakt medaljer i 2014:

Kongens fortjenstmedalje
Ingebret Andreas Egeland, Kvinesdal
Harald Bjørn Båsland, Kristiansand
Kjell O. Johannessen, Kristiansand
Hanne Rosenbak Olsen, Kristiansand
Hildur Ruth Eikeland, Lyngdal
Elida Margot Johansen, Flekkefjord
Alf Mardon Huseth, Kristiansand
Lars Emanuel Egeland, Kvinesdal
Odd Helge Kjellemo, Marnardal
Gunnar Magnus Eikeland, Hægebostad
Turid Omland, Kvinesdal

Den Kongelige Norske Fortjenstorden
Johannes Olafsson, Kristiansand