Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Enklere å søke om separasjon

Ektepar som ønsker å gå fra hverandre, kan nå søke om separasjon via et elektronisk søknadsskjema.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.10.2015

Det elektroniske skjemaet henter inn opplysninger som alt er lagret hos folkeregisteret. Skjemaet har hjelpetekster som gjør det lettere å forstå fremgangsmåten for å søke. I tillegg er skjemaet laget slik at det ikke kan sendes inn før alle opplysningene er kommet med.

Den digitale søknaden skal bidra til at saksbehandlingstiden for separasjonssøknader blir kortere, og brukeren slipper å fylle ut papirskjema på gamlemåten.

Det er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er initiativtakere til å utvikle et digitalt skjema. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har utviklet og leverer løsningen.

I en overgangsfase, vil det fortsatt være mulig å søke om separasjon via det gamle papirskjemaet.