BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Warsaw X-LIC-LOCATION:Europe/Warsaw BEGIN:STANDARD DTSTART:20191027T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20200329T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Warsaw:20210210T000000 DTSTAMP:20210304T185359Z DTSTART;TZID=Europe/Warsaw:20210210T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021 UID:a275f7a5-0dd1-4f62-85ad-06e7072eae64 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Helsedirektoratet har nå\; ku nngjort tilskudd til kommunalt rusarbeid over kap. 765 post 62 i 2021. De n forelø\;pige fordelingen viser at Trø\;ndelag få\;r ci rka 33 millioner til disposisjon\, og endelig bekreftelse på\; bel&o slash\;pet kommer i starten av februar. \;

\n

Statsforvalteren i Trø\;ndelag har som oppdrag å\; fordele disse midlene etter s ø\;knad fra kommunene. Vi oppfordrer alle kommunene i Trø\;nd elag til å\; sø\;ke innen sø\;knads- og rapporteringsfri sten 10. februar 2021.

Lenke: https://www.statsforvalteren.no/Trondelag/Tilskudd/2021/0 2/tilskudd-til-kommunalt-rusarbeid2020/
Ansvarlig:< /strong> Statsforvalteren i Trøndelag
MÃ¥lgruppe: Mennesker med rusrelaterte problemer
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021 TRIGGER:-P11DT9H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR