Erstatning for produksjonstap ved mangel på arbeidskraft 2021

Det kan også i år søkes om erstatning for manglende arbeidskraft til innhøsting, begrunnet i koronarestriksjoner, i tillegg til å søke erstatning etter avlingssvikt på grunn av klimatiske skader. 

Publisert 08.06.2021

Erstatning for avlingstap ved mangel på arbeidskraft til innhøsting gjelder kun for vekstgruppe frukt, bær, grønnsaker og potet. Produksjonstap som følge av mangel på arbeidskraft før høsting, kommer ikke inn under ordningen.


Egne søknadsskjema for tap etter mangel på arbeidskraft

Det er egne søknadsskjema i Altinn  (under Erstatninger i landbruket) for tap ved mangel på arbeidskraft i henholdsvis frukt-, bær-, potet- og grønnsaksproduksjonen. Søker må velge riktig søknadstype ved oppretting av ny søknad om erstatning. NB! Vær obs på å bruke riktig skjema.


Dokumentasjonskrav

I erstatningssakene som gjelder tap etter mangel på arbeidskraft, må søker legge frem dokumentasjon på:

  • behovet for sesongarbeidskraft i innhøstingen
  • at mangel på arbeidskraft på grunn av koronarestriksjoner er årsaken til at avlingen står uhøstet
  • hva som er gjort for å skaffe arbeidskraft til innhøstingen
  • hva som er gjort for å høste så stor avling som mulig

Les mer om dokumentasjonskrav i rundskrivet.

Kommunens ansvar for kontroll

Kommunene skal gjennomføre stedlig kontroll hos alle foretak som melder om tap på grunn av manglende arbeidskraft. Kommunen skal undersøke hvor mye av arealet som står uhøstet og vurdere hvor stor del av avlingstapet som skyldes mangel på arbeidskraft under innhøsting på grunn av koronapandemien.

Når det gjelder foretak som melder om avlingssvikt etter klimaskade skal kommunen kontrollere minimum 10 % av de innmeldte skadene.
Kommunens kontrollansvar og krav til meldejournal og vurderinger står beskrevet i det samme rundskrivet.