Årets slaktemøter er gjennomført

Direktør Siv Merethe G. Belbo orienterte om Statsforvalterens innspill til kommende reindriftsforhandlinger mellom Staten og Norske samers landsforbund (NRL)
Direktør Siv Merethe G. Belbo orienterte om Statsforvalterens innspill til kommende reindriftsforhandlinger mellom Staten og Norske samers landsforbund (NRL)

I samarbeid med lokallagene for Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), arrangerte Statsforvalteren i Trøndelag nylig slaktemøter for reindriftsnæringen. Tall fra foregående slaktesesong ble gjennomgått, men også andre viktige saker som opptar næringen og forvaltningen stod på agendaen.

Publisert 06.09.2021

Slaktemøtene for sijteandelene i Nord-Trøndelag reinbeiteområde, Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde og Trollheimen samt tamreinlagene i Sør-Norge har blitt en tradisjon. I år ble de arrangert henholdsvis den 31. august på Røros og 1. september på Snåsa. Møtene er et samarbeid mellom de lokale reinsamelagene og reindriftsavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag og utgjør en viktig møtearena både for forvaltningen og reindriftsutøverne, for å utveksle informasjon og drøfte aktuelle saker.

I år, som tidligere år, gikk Statsforvalteren gjennom tall fra foregående slaktesesong. I tillegg stod reindriftsforhandlingene, barmarkskjøring i verneområder og konsultasjonsplikten for kommunene på dagsorden. Andre aktuelle tema som ble tatt opp var bl.a. tilskuddsbehandling og nytt fagsystem, og tiltak for å hindre spredning av skrantesjuke hos hjortedyr (cwd).
Det var noe færre deltakere på årets møte på Røros i forhold til årene før, men på Snåsa var det tilnærmet likt det som har vært tidligere.

- Vi er godt fornøyde med deltakelsen og ikke minst engasjementet fra reindriftsutøverne, sier reindriftsdirektør Siv Merethe G. Belbo.

-Det er veldig positivt at Statsforvalteren har et så godt samarbeid med de lokale reinsamelagene, både i forbindelse med disse møtene, men også i viktige saker ellers, avslutter Belbo.