Hans H. Horneman fikk overrekt prisen Årets Økobonde Trøndelag 2020 av Landbruks- og matministeren

Foto: Kari Kolle, SFTL.

 Prisen Årets Økobonde for 2020 ble i dag overrekt Hans H. Horneman på Reins kloster i Indre Fosen kommune av Landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Prisen ble delt ut under åpningen av Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg på Orkanger.

Publisert 05.08.2021

Prisen deles ut for å profilere økologisk produksjon og for å gi honnør til gode økologiske produsenter. Dette er fjerde gang prisen deles ut.

Hans Henrik Horneman overtok hjemgården Reins Kloster i Rissa i 2000 og startet omlegging til økologisk drift året etter, og han oppnådde avlinger og avdrått på høyde med de dyktigste konvensjonelle bøndene. Hovedproduksjonen er økologisk melk, med en kvote på 360 000 liter. De seinere åra har fokuset også dreid mot tilleggsproduksjoner, og i 2010 startet Hans Henrik med produksjon av håndverksbasert økologisk is, basert på lokale ingredienser. 

For iskremproduksjonen har han vunnet flere priser.

Svært gode kandidater var nominert til prisen, og det som ble utslagsgivende, var at Hans Henrik er svært god på formidling og når ut om økologisk landbruk til mange, og på ulike arenaer.

Prisen Årets økobonde er tildelt av Statsforvalteren i samråd med en jury sammensatt av Trøndelag Bondelag, Sør- Trøndelag Bonde og småbrukerlag, Økologisk Nord-Trøndelag, Trøndelag Fylkeskommune, Norsk landbruksrådgiving og Statsforvalteren i Trøndelag.

Kontaktpersoner