Jordbruk

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Statsforvalteren skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalterens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger.

Statsforvalteren gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Statsforvalteren skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer


Publisert 02.02.2021, Sist endret 02.03.2021

Autorisasjonskurs i plantevern i Trøndelag i 2021

Alle som vil forhandle, kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng, må ha et autorisasjonsbevis (sprøytesertifikat). Det gjelder bønder og andre yrkesgrupper. Beviset gjelder i 10 år.


Publisert 01.11.2019

Lite klimabetinget avlingssvikt i 2019

Innen søknadsfristen 31. oktober er det kommet inn kun 16 elektroniske søknader om erstatning etter klimabetinget avlingsskade i Trøndelag. Det aller meste av avlingene er i hus, og avlingsåret 2019 står i stor kontrast til fjoråret. Gode vekstforhold gjennom sesongen har gitt gode avlingsnivå for korn, grovfôr, grønnsaker og potet i Trøndelag.


Publisert 22.10.2019

Klimaomstilling i landbruket på dagsorden

Klimaomstilling står på dagsorden når Fylkesmannen inviterte ansatte i landbruksforvaltningen i de  trønderske kommunene. Formålet er kompetanseheving og motivering til klimatiltak. Mandag og tirsdag denne uka er de på fagsamling.


Publisert 12.09.2019

Stor aktivitet i Økouka 2019

Økouka 2019 i Trøndelag kan skilte med mer enn 25 arrangement. Åpningsarrangement er på Voll gård i Trondheim 15. september og deretter går det slag i slag de neste to ukene.


Publisert 15.08.2019, Sist endret 03.03.2021

Sertifiseringskurs for kjøp og bruk av gnagermidler

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag arrangerer digitale sertifiseringskurs i april 2021.

 


Publisert 20.02.2019

Store endringer i melkeproduksjonen i Trøndelag

Produksjonen reduseres i kyst- og bynære kommuner – og øker ellers i fylket.


Publisert 18.10.2018

Erstatning for avlingssvikt – søk i god tid

Det forventes på landsbasis mange søknader om erstatning etter klimabetinget avlingssvikt, og vi anbefaler at du søker så raskt du kan.


Publisert 18.10.2018

Ny mulighet produksjon og avløsertilskudd 2018

Foretak som av ulike årsaker ikke har levert søknad om produksjons- og avløsertilskudd innen fristene 15. mars og 15. oktober kan levere søknad innen 29. oktober 2018.


Publisert 10.09.2018

Landbruks- og matministeren til Trøndelag

Bård Hoksrud sin første tur som ny landbruks- og matminister går til Trøndelag 11.-12. september. 


Publisert 30.07.2018

Tiltak vedrørende tørke og avlingssituasjonen

Som en følge av tørken som oppleves i store deler av landet har Landbruks- og matdepartementet innført ekstraordinære tiltak dette året.