Søknad om endring av tillatelse - Nyhavna - Norsk Gjenvinning Metall AS

Høringsfrist:
1. februar 2021 23.59

Norsk Gjenvinning Metall AS har søkt om endring av tillatelse til drift av avfallsanlegg på Nyhavna i Trondheim kommune.

Publisert 21.12.2020

Norsk Gjenvinning Metall AS har hatt drift på Nyhavna (Kobbesgate 12 og 14) siden 1996, og fikk tillatelse fra Fylkesmannen til drift av avfallsanlegg i 2010. Tillatelsen ble revidert 17. desember 2018 (vedtak), endret 18. desember 2020 (vedtak), og gjelder til og med 31. mars 2021. Tillatelsen omfatter mottak, mellomlagring og sortering av elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) og returmetaller, og sanering av kasserte kjøretøy.

Norsk Gjenvinning Metall AS har nå søkt om å få motta og mellomlagre kasserte blybatterier, og forlenge driften til 31. desember 2022.

For mer informasjon viser vi til dokumentene tilgjengelig i menyen til høyre.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 1. februar 2021.