Kartinnsyn

Kart over smittesituasjonen i kommunene, status for vaksinering og kommunenes egen risikovurdering. 

Publisert 26.01.2021

I dette kartet finner du data for:

  • Smittesituasjonen i kommunene (ukesoversikt og siste døgn)
  • Status for vaksinering 
  • kommunenes egne risikovurdering

Kilden til smittetallene i kommunene er Folkehelseinstituttet, mens kilden for smittetall i Sverige er Folkhälsomyndigheten. Kartet som viser kommunenes risikovurdering er basert på det kommunene selv rapporterer til Statsforvalteren.  

Kartet oppdateres hver mandag etter kl. 13.15. (Ved eventuell endring i kommunenes risikovurdering vil kartet oppdateres så raskt som mulig).