Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Søk penger til å rydde opp i marin forsøpling

80 millioner kroner skal deles ut fra Miljødirektoratet til lag, organisasjoner og bedrifter som vil rydde opp i marin forsøpling. Fylkesmannen oppfordrer tromsværingene til å søke!

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.01.2018

Alt fra fotballag og avfallsselskap fikk innvilget pengestøtte til dette arbeidet i 2017. 1374 tonn avfall ble ryddet fra norske strender i fjor. Troms og Svalbard fikk 2,7 millioner kroner. Kan vi slå dette og rydde enda mer i år?

Søknadsfrist

Søknadsfrist for å søke midler er 15. februar 2018.

Følgende tiltak kan søke støtte

Pengene kan gå til opprydding både i strandsonen, langs elvebredder og på havbunnen.

Det kan søkes støtte til koordinering av ryddeaksjoner, transport og innlevering av avfallet til godkjent mottak, inkludert fjerning av eierløse fritidsbåter.

Prosjekter som har en forebyggende effekt, kan også få støtte. Det gjelder for eksempel informasjons- og veiledningsmateriell, holdningskampanjer, undervisningsopplegg og workshops.

Minste søknadsbeløp er 300 000 kroner.

Disse kan søke

Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret.

Private bedrifter, selvstendige kommunale og interkommunale selskaper (for eksempel avfallsselskaper) og samarbeidsorganer (for eksempel friluftsråd).

Offentlige organer, privatpersoner og enkeltpersonforetak kan ikke søke støtte fra denne ordningen.

Søk penger her.

Vi bor ved havet, vi lever av havet og vi får viktig mat fra havet.

Vi må stoppe forsøplinga av matfatet vårt nå.

 

Vil du lære mer om marin forsøpling?

Marin forsøpling. Omfang og konsekvenser ved plastprofessor Geir Wing Gabrielsen fra Norsk Polarinstitutt (foredrag Kystens Hus 9. januar 2018)

Nasjonal dugnad ved Marit Kjeldby fra Miljødirektoratet (foredrag Kystens Hus 9. januar 2018)

Fem korte innlegg om hvorfor vi må ta marint avfall på alvor. Bo Eide fra Ren Kyst og Tromsø kommune. Benedicte Nilsen fra Råfisklaget. Leder Victoria F. Mathiassen fra Ungdommens fylkesråd i Troms. Ordfører i Tromsø, Kristin Røymo. Leder Lise Gulbrandsen fra Hold Norge Rent (foredrag Kystens Hus 9. januar 2018)

(Fungerer best i nettleseren Google Chrome)

Plastproblemet

Hvert år havner 8-12 millioner tonn plastsøppel i havet. Neste generasjon vil får mer plast, enn fisk i garna, i følge World Economic Forum.

Opprydding av plast er spesielt viktig på grunn av den lange nedbrytningstida. Å forhindre marin forsøpling er også viktig med tanke på turisme og rekreasjon i Troms og Finnmark.  

Vi får stadig flere nedslående forskningsresultater om konsekvensene av forurensninga:

Plast kan bli spist av fisk og andre dyr som forveksler det med mat. For eksempel ble plast nylig påvist i fire av fem blåskjell langs norskekysten. Inntak av plast kan gi indre skader, metthetsfølelse og hindre opptak av næring. I en ny studie ble det påvist at små plastpartikler som ble spist av fisk kan gå over i hjernen og føre til at fisken endrer adferd. I tillegg kan dyr sette seg fast i plast, tauverk og spøkelsesgarn.

Garn funnet i Risøya naturreservat utenfor Kvaløya.
Garn funnet i Risøya naturreservat utenfor Kvaløya.