Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Utrydding av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Skibotnregionen

Andre og avsluttende del av behandlingen for å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Skibotnregionen gjennomføres i slutten av august.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.08.2016

I perioden 15. august til begynnelsen av september blir andre del av behandlingen for å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Skibotnregionen gjennomført.  Behandlingsområdet omfatter Skibotnelva, Kitdalselva, Signaldalselva, Balsfjordelva, Elvevollselva, Steinsdalselva og Lyngsdalselva og sidebekkene til disse, så langt som laks, sjøørret og sjørøye kan vandre i elvene. I tillegg behandles alle mindre elver og bekker innenfor behandlingsområdet hvor det kan være vertsfisk.

I perioden 15. august til og med 19. august blir det gjennomført en begrenset forbehandling av utvalgte lokaliteter. Hovedbehandlingen gjennomføres i perioden 23. august til og med 31. august, men det kan bli noe etterbehandling i begynnelsen av september.

Vassdragstrekningene som behandles vil bli dosert med en rotenonløsning (CFT-Legumin 3,3 %) i en konsentrasjon på ca. 1-1,5 milliondel (1-1,5 ppm) i perioder på ca. 6 – 24 timer. Kjemikaliene i løsningen utgjør i disse konsentrasjonene ingen helsefare for mennesker eller dyr som kommer i kontakt med det. Løsningen fortynnes i fjorden og brytes raskt ned til ufarlige stoffer. Elve- og bekkestrekningene som blir dosert vil være rotenonfrie fra noen timer til et døgn etter at doseringen avsluttes.

I forbindelse med behandlingen vil det bli stor aktivitet av feltmannskap langs de aktuelle vassdragsstrekningene. Arbeidet vil i hovedsak foregå fra faste doseringsstasjoner, til fots og med båter langs de større elvene. I forbindelse med båtbruken langs enkelte elvestrekninger vil det bli benyttet bensindrevne pumper. Det blir også økt trafikk, særlig ved Oteren, hvor Lyngskroa er basen for aksjonen.

Mer informasjon og utrydding av lakseparasitten i Skibotnregionen finnes på Fylkesmannens hjemmeside under tema fiskeforvaltning og arbeidet med å bekjempe Gyrodactylus salaris i Skibotnregionen:

Det kan også være greit å henvise til informasjonen som er delt ut til husstandene i regionen. Her vises også kart over behandlingsområdet.

Se også linken til høyre om informasjon til befolkninga i Skibotnregionen.