Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nordnorsk økomatpris

Nordnorsk økomatpris er et tiltak i arbeidet til Fylkesmennene i landsdelen, for å påvirke til økt produksjon og forbruk av økologisk mat, i tråd med målsettinger fastsatt av Stortinget.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.09.2017

Om prisen

Formålet med prisen er å sette fokus på økologisk mat og hedre en person, organisasjon eller virksomhet som har gjort en spesiell innsats for å fremme produksjon, omsetning eller forbruk av økologisk mat i og/eller fra landsdelen.

Den eller de som får prisen skal ved sin virksomhet ha gjort en spesiell innsats for å fremme produksjon eller forbruk av økologisk mat i eller fra Nord-Norge. Dette kan være gjennom produksjon, videreforedling av produkter, varehandel, restaurantdrift, forskning, formidling, undervisning, veiledning, kunstneriske uttrykk, eller på andre måter.

Øvrige kriterier

  • Kandidater bør ha tilknytning til landsdelen
  • Kandidater bør ha Debiogodkjenning
  • Kandidater må tilfredsstille formelle bransjekrav

Prisen består av et pengebeløp på kr 50 000 og et diplom.

Valg av vinner og overrekkelse av prisen

Fylkesmennene i Nord-Norge peker ut vinner av prisen etter innstilling fra en jury sammensatt av representanter for Oikos økologisk Norge, Norsk landbruksrådgivning, faglag for primærnæringene og kokkelaugene i landsdelen.