Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til utvikling av Arktisk landbruk - 2014

Næringsaktører, forvaltning, forsknings - og kunnskapssmiljøer og organisasjoner i landbruket i Nord Norge kan innen onsdag 16. april 2014 søke om midler til utvikling av Arktisk landbruk.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.02.2014

 

De tre fylkesmennene i Nord -Norge, Sametinget og fylkeskommunen i Nordland forvalter midler til utvikling av Arktisk landbruk.

Områder for bruken av midlene er: Merkevare og marked, Basisproduksjon, FoU og kompetanse.

Midlene skal brukes til prosjekter som fremmer Arktisk landbruk som regionalt fortrinn. Formålet med midlene er å bidra til utvikling og økt utnytting av arktisk kvalitet som konkurransefortrinn for landbruket i nordområdene. Midlene skal fremme lønnsom verdiskaping og næringsaktivitet innenfor et bredt definert landbruksområde og bidra til økt konkurranseevne og nyskaping.

Første utlysing av midlene ble gjort våren 2013. For nærmere informasjon om prosjekter som var med i første søkerrunde, se nettsidene til Fylkesmannen i Nordland.

Satsingen bygger på Utviklingsprogrammet for Arktisk landbruk utarbeidet av Nordnorsk landbruksråd, der det fremgår tre hovedsatsingsområder:

- Merkevare og marked

- Basisproduksjon

- FoU og kompetanse

Til søkeromgangen april 2014 mottas søknader innenfor alle tre områdene uten noen prioritert rekkefølge.

Nærmere informasjon om utviklingsprogrammet, se til høyre i siden under relaterte dokumenter.

Målgrupper for bruken av midlene er næringsaktører i alle ledd i verdikjeden, forvaltning, forsknings- og kunnskapsmiljø og organisasjoner i landbruket. Det gis kun støtte til nordnorske prosjekter. Prosjektene skal gjennomføres i Nord-Norge. Alle prosjekter skal ha en nordnorsk part. Søknaden skal være fra den nordnorske partneren i prosjektet. For mer informasjon om kriterier og søknadsprosessen, se faktaarket til høyre på siden.

Søknadsfristen er 16. april 2014.

Søknaden sendes Fylkesmannen i Troms, postboks 6105, 9291 Tromsø eller fmtrpostmottak@fylkesmannen.no.

Kontaktperson: Marianne Vileid Uleberg fmtrmvu@fylkesmannen.no