Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Søk regionalt miljøtilskudd og tilskudd til organisert beitebruk elektronisk

I Troms er fristen for å søke regionalt miljøtilskudd 1. september og tilskudd til organisert beitebruk 1. desember. Dersom du søkte om miljøtilskudd i fjor, elektronisk eller på papir, vil du i årets søknad få spørsmål om du ønsker å gjenbruke de karttegningene som saksbehandler godkjente i fjor. Det gjør det enklere å søke. Trenger du hjelp med søknaden tilbyr kommunen som vanlig veiledning i sin åpningstid.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.08.2014

Elektronisk søknad kan du raskt og trygt levere her.

Det er enkelt å søke riktig tilskudd for din gård. Det er trygt å levere søknad på internett, og du får løpende tilbakemelding på om du har fylt ut skjemaet riktigDu kan endre på opplysningene etterpå, og legge inn nye tiltak. Opplysningene du legger inn i søknaden i år kan hentes fram igjen til neste år. Se sidene «Hvordan søke?» hos Landbruksdirektoratet for mer informasjon. I Fylkesmannens veileder for regionalt miljøtilskudd finner du mer informasjon om tiltakene.

Dersom du har svært langsom internettforbindelse kan det være bedre å søke på papir. Søknadsskjema finner du her. Husk at du da må ha kart som vedlegg.