Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Troms 2016

Nå er det ny sesong for regionale miljøtiltak i jordbruket i Troms. Søknadsfrist er 1. september 2016 for alle tiltak bortsett fra tiltak Drift av beitelag, som har søknadsfrist 1. desember 2016.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.06.2016

Regionale miljøprogram vedtas for 4 år i gangen. I Troms ble programmet revidert i 2012/13 og ble vedtatt for 4-årsperioden 2013 - 16. Etter føringer gitt av Landbruksdirektoratet, er programperioden utvidet til å gjelde også for 2017.

Ny forskrift

Det ble i jordbruksoppgjøret 2015 bestemt at det ikke lengre skal gis tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser gjennom RMP. Ordningen blir videreført ved å utvide den nasjonale ordningen med tilskudd til bevaringsverdige storferaser. Landbruksdirektoratet utformer forskrift for den nye tilskuddsordningen, slik at den kan iverksettes fra søknadsåret 2016.

For å ta inn denne endringa, er det utarbeidet ny forskrift for regionale miljøtilskudd i Troms. I tillegg til at tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser er tatt ut, er det gjort noen endringer i formulering som gjelder krav til dokumentasjon ved bruk av plantevernmidler i tråd med ny plantevernmiddelforskrift fra 2015.

Veileder 2016

Veilederen oppdateres årlig. Veilederen for 2016 blir heller ikke i år sendt ut i papirutgave. Du finner den  til høyre i siden. Er det problemer med nedlasting, kan du alltid ta kontakt med landbruksforvaltningen i kommunen.

I veilederen gis det oversikt over vilkår for regionale miljøtilskudd for Troms 2015. Veilederen gir utfyllende opplysninger om tiltakene som fremgår av Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Troms fylke. Det er ikke gjort endringer i vilkårene utover det som er opplyst under avsnittet ny forskrift.

Nytt søknadsskjema og elektronisk søknadssystem

I 2016 er det enda enklere å levere søknaden om regionalt miljøtilskudd på internett. Landbruksdirektoratet har utarbeidet nytt søknadsskjema som skal forenkle søknadsprosessen.Vi orienterer om at mobilnummer, e-postadresse og kontonummer er obligatoriske felt i det nye søknadsskjemaet, dvs. de må være fylt ut for å kunne sende inn RMP-søknad.

Til høyre i siden finner du en beskrivelse av hvordan du søker elektronisk med gode tips og råd. Ta vare på den og finn den frem når du skal søke. Husk at du alltid kan få hjelp og støtte fra kommunen din. Du kan søke elektronisk fra 1. august! Vi anbefaler at du starter søknadsprosessen tidlig og ikke venter til søknadsfristen. I tilfelle du støter på uforutsette utfordringer er det alltid lurt å være ute i god tid.